კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

  • მომხმარებელთა პირადი საბანკო მონაცემების შეყვანა ხდება უშუალოდ ბანკის ვებ გვერდზერაც სრულად უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვასა და უსაფრთხოებას. ჩვენ ვებ გვერდს არ აქვს წვდომა თქვენს პირად საბანკო ინფორმაციაზე.
  • მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების ინფორმაცია, (ბილინგის დეტალები), რომელსაც თქვენს შესახებ ვაგროვებთგამოიყენება თქვენი შეკვეთის დასამუშავებლად და ბუღალტერიისთვისჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია იმისათვისრომ ელ.ფოსტაზე / მობილურზე გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია იმ საქონლის და სერვისების შესახებრომელიცჩვენი აზრითთქვენ დაგაინტერესებთ.
  • წინამდებარე მუხლის პირობების მიუხედავადშემდეგი ინფორმაცია არ შეიძლება მიჩნეულ იყოს როგორც კონფიდენციალური: (1) ინფორმაცია რომელიც ცნობილი იყო საზოგადოებისთვის მომხმარებლის მიერ ი.მ. საბა მიგრიაულისთვის მიწოდებამდე; (2) გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის ი.მ. საბა მიგრიაულის მიერ ამ ხელშეკრულებების პირობების დარღვევის გარეშეან (3) მომხმარებლის მიერ ი.მ. საბა მიგრიაულისთვის გადაცემამდე იყო ში.მ. საბა მიგრიაულის მფლობელობაში და ი.მ. საბა მიგრიაულს არ გააჩნდა მომხმარებლის წინაშე კონფიდენციალურობის ვალდებულება ან (4) არ შეიძლება მიჩნეულ იყოს კონფიდენციალურად საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
  • ი.მ. საბა მიგრიაული ვალდებულია მიიღოს გონივრული ზომები რაც აუცილებელია კონფიდენციალური ინფორმაციის დასაცავადკონფიდენციალური ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს ი.მ. საბა მიგრიაულის მხოლოდ იმ თანამშრომლებსრომლებსაც უშუალოდ აქვთ კავშირი აღნიშნულ ინფორმაციასთან.
  • ჩვენს ვებ გვერდზე პერიოდულად შეიძლება ნახოთ სხვა ვებ გვერდების ლინკებიეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება მხოლოდ ჩვენს გვერდსშესაბამისადსხვა ვებ გვერდების გამოყენებისასთქვენ უნდა წაიკითხოთ გაეცნოთ მათი კონფიდენიციალურობის პოლიტიკას.