ჩვენი ვებ გვერდით ან ტელეფონით ნებისმიერი საქონელის შეკვეთისასთქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ამ წესებს და პირობებს.

ტერმინთა განმარტება

 • მიმწოდებელი (ჩვენ) – Ketogen.ge
 • მომხმარებელი (თქვენ) – პირირომელიც შედის ვებ გვერდზეასევე იურიდიული პირირომლის სახელითაც ფიზიკური პირი შედის ვებგვერდზე.
 • ხელშეკრულება – წინამდებარე დოკუმენტი.
 • პროდუქცია – ნებისმიერი პროდუქტირომელსაც ჩვენ გთავაზობთ ჩვენს ვებ გვერდზე.
 • შეთანხმება – ეს მოხმარების წესები და პირობებიკონფიდენციალურობის პოლიტიკაპასუხისმგებლობის შეზღუდვაშეკვეთის გაფორმებისთანხის გადახდის, მედიის მართვა და პროდუქტის მიწოდების ინსტრუქციებირომელსაც თქვენ ეთანხმებით შეკვეთის განხორციელების დროს.
 • ვებ გვერდი – არის ჩვენი ვებგვერდი Ketogen.ge
 • შემკვეთი/დამკვეთი – პირირომელიც ახორციელებს ვებ გვერდიდან პროდუქციის შეძენას.

მხარეთა უფლებამოვალეობები

მიმწოდებლის ვებ გვერდზე შეკვეთის განხორციელებისას თქვენ:

 • როგორც მომხმარებელიიცავთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვებ გვერდით სარგებლობის პირობებს.
 • წარმოადგენთ ჩვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას იმისათვისრომ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით.
 • იღებთ პასუხისმგებობას თქვენს მიერ მოწოდებული პირადი მონაცემების სანდოობასა და სიზუსტეზე.
 • იძლევით გარანტიასრომ ის Visa ან Mastercard ბარათირომლის დეტალებსაც გვაწვდითარის თქვენი პირადი და გაქვთ საკმარისი თანხები იმისთვისრომ განახორციელოთ გადახდის ოპერაცია.
 • დაიცავთ ინტელექტუალურ და საავტორო უფლებებს.
 • არ განახორციელებთ ვებ გვერდზე არსებული ინფორმაციის კოპირებასა და გავრცელებას ნებისმიერი სახით და ნებისმიერი მიზნებისათვისვებ გვერდის ადმინისტრაციასთან შეუთანხმებლად.
 • არ წარმოადგენთ თავს სხვა მომხმარებლად ან/და არ გამოიყენებთ სხვა მომხმარებლის პირად მონაცემებს.
 • არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებებსრომელიც საფრთხეს უქმნის ვებ გვერდის ან/და მომსახურების გამართულ მუშაობას.
 • არ განახორციელებთ ისეთ ქმდებასრომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და ამ ხელშეკრულებას.

ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობასრომ:

 • როგორც მიმწოდებელიდავიცავთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვებ გვერდით სარგებლობის პირობებს.
 • ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ვიზრუნებთ იმაზერომ თქვენი შეკვეთის და გადახდის დეტალები იყოს დაცული.
 • ხელშეკრულებაში არსებული ვადების დაცვით მოგაწვდით შეძენილ პროდუქციას თქვენს მიერ მითითებულ (შეთანხმებულმისამართზე.
 • არ განვახორციელებთ ისეთ ქმედებასრომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და ამ ხელშეკრულებას.
 • თუ მიტანის სერვისი და/ან პროდუქცია არ არის ხელმისაწვდომიჩვენ ამის შესახებ გაცნობებთ SMS-ით ან სატელეფონო ზარითვებ გვერდზე რეგისტრაციის ან შეკვეთის განხორციელების დროსთქვენს მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე და დაგიბრუნებთ გადახდილ თანხას.

შეკვეთის გაფორმება და შეძენა

 • ჩვენი ვებ გვერდიდან პროდუქტის ონლაინ შეძენა შესაძლებელია ვებ გვერდზე რეგისტრაციის გარეშე.
 • პროდუქციის მიწოდების შესახებ შეთანხმება არის თქვენსა და ი.მ. საბა მიგრიაულს შორის.
 • ჩვენ უფლებას ვიტოვებთპერიოდულად შევცვალოთ ვებ გვერდზე ხელმისაწვდომი პროდუქციის ჩამონათვალი და ფასებიჩამონათავლის და ფასების ცვლილება არ გავრცელდება უკვე შეძენილ პროდუქტებზე.
  პროდუქციისმიტანის სერვისის ან სხვა დამატებითი ხარჯების (ასეთის არსებობის შემთხვევაშიმთლიანი ფასი გამოჩნდება ვებ გვერდზე შეკვეთის გაფორმების დროს.
 • იმისთვისრომ ნახოთ შერჩეული პროდუქტის/პროდუქტების ჯამური ღირებულებაგახსენით კალათის გვერდი.
 • შეძენა შესაძლებელია შეკვეთილ პროდუქტზე ონლიან გადახდის საშუალებით Visa ან Mastercard ბარათებით.
 • Visa / Mastercard ბარათით გადახდისას საჭიროა შეკვეთის გაკეთების დროსგადახდის ღილაკის დაჭერის შემდგომ ავტომატურად გადამისამართებულ თიბისი ბანკის გვერდზეშეიყვანოით თქვენი ბარათის მონაცემები და თანხა ავტომატურად ჩამოგეჭრებათ ბარათიდანგადახდა შესაძლებელია ნებისმიერი ბანკის Visa ან Mastercard ბარათითგადახდის პროცესი აბსოლუტურად დაცულიამომსახურების ან სხვა სახის საკომისიო არ გეჭრებათ.

მედიის მართვა

 • თქვენ თავად აგებთ პასუხისმგებლობას პროდუქციის გვერდზე როგორც ტექსტობრივ ისე ფოტო ფაილების შინაარსსა და ხარისხზე.
 • პროდუქციის გვერდზე თქვენს მიერ ატვირთული ტექსტობირივი და ფოტო მასალა არ უნდა შეიცავდეს მუქარას, ძალადობისა და ჩაგვრის მოწოდებას, არ უნდა იყოს დისკრიმინაციული რასის, ეთნიკური წარმოშობის, კანის ფერის, სქესის, რელიგიის, სოციალური სატუსის, სქესობრივი ორიენტაციისა და სხვა ნიშნების საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებელი პირი ხართ თქვენ.

პროდუქტის მიწოდება

 • ვებ გვერდის საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიწოდება ხელმისაწვდომია მთელი საქართველოს მასშტაბით.
 • შეძენის განხორციელება შესაძლებელია ნებისმიერ დღეს, 24 საათის განმავლობაში.
 • შეძენილი პროდუქციის მიწოდება თბილისში ხორციელდება შეკვეთის განთავსებიდან 36-48 საათში, ხოლო საქართველოს მასშტაბით 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.
 • თბილისის მასშტაბით მიწოდებას ანხორციელებს და გაგზავნილ პროდუქტზე პასუხისმგებლობას ღებულობს “Elva.ge”.
 • საქართველოს მასშტაბით მიწოდებას ანხორციელებს და გაგზავნილ პროდუქტზე პასუხისმგებლობას ღებულობს “საქართველოს ფოსტა”.
 • ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებასრომ მოგაწოდოთ პროდუქცია იმ ადგილზემისამართზერომელიც თქვენ მიუთითეთ შეკვეთის განხორციელების დროს.
 • არასრული საკონტაქტო ინფორმაციისარაზუსტი მისამართის და მოწოდების ინტრუქციების არსებობის შემთხვევაშიპროდუქციის მიწოდების შეფერხებაზე/შეუსრულებლობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელსასეთ შემთხვევებში შესაძლებელია შეკვეთის მიწოდება დაზუსტებულ რეალურ მისამართზე განხორციელდეს მეორედთუ თქვენ ადგილზე დამატებით გადაიხდით მიტანის საფასურს.
 • თქვენ უნდა უზრუნველყოთრომ პროდუქციის მიწოდების დროს ადგილზე უზრუნველყოფილი იყოს ადექვატური პირობებიმათ შორისსაჭიროების შემთხვევაში ხელმისაწვდომი იყოს პროდუქციის უსაფრთხოდ მიწოდებაჩვენ პასუხს არ ვაგებთ ნებისმიერ დაზიანებაზეღირებულებასა ან ხარჯზერომელიც შესაძლოა გაჩნდეს იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ვერ უზრუნველყოფთ მიტანის ადგილზე მისასვლელად საჭირო შესაბამის პირობებს.
 • მიტანის სერვისის საფასური შეადგენს 5 ლარს, რომელიც ავტომატურად ემატება კალათაში პროდუქციის შეძენისას.

შეკვეთის გაუქმება

 • ჩვენ შეიძლება გავაუქმოთ შეკვეთა თუ რომელიმე პროდუქტი არ არის ხელმისაწვდომი რაიმე მიზეზის გამოჩვენ გაცნობებთ ამის შესახებ, დავაბრუნებთ თანხას ან გადაგიცვლით იგივე ღირებულების სხვა პროდუქტში.
 • თქვენ შეგიძლიათ შეკვეთის გაუქმება სანამ შეკვეთა გადაეცემა საკუროერო კომპანიას

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

 • გთხოვთ გაითვალისწინოთრომ თუ ვებ გვერდზე შესვლა შეუძლებელიაშეფერხებულია ან შეზღუდულია ან თუ ვებ გვერდი არ მუშაობს სწრაფად და გამართულადარსებობს დიდი ალბათობარომ თქვენ ვერ შეძლოთ მომსახურების მიღება და გადახდა დასრულდეს წარუმატებლადგაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნითვალდებული ხართ თავი შეიკავოთ ვებ გვერდის გამოყენებისაგან/მომსახურების მიღებისაგანიმ შემთხვევაშითუ აღნიშნული გარემოებების მიუხედავადთქვენ მაინც აგრძელებთ ვებ გვერდით სარგებლობასდამდგარ შედეგებზე და რისკებზე Ketogen.ge არ იღებს პასუხიმგებელობას.
 • ჩვენ არ გვეკისრება პასუხიმგებლობა და ვალდებულება რაიმე სახის გარანტიის ან პირობის მიცემაზე ამ ვებგვერდთან დაკავშირებითმათ შორის შეუსაბამობაზე ვებ გვერდსა და მომხმარებლის ფაილებს ან მომხმარებლის მიერ ინტერნეტში გამოყენებულ სანავიგაციო პროგრამას (browser) ან ვებ გვერდზე შესასვლელ სხვა პროგრამას შორის და სხვა პრობლემებზერომლებიც მომხმარებელს შეიძლება შეექმნას ჩვენგან დამოუკიდებელი პირობების/მიზეზების გამო.
 • დიდი ყურადღება ეთმობა იმასრომ ამ ვებ გვერდზე მოცემული ინფორმაცია იყოს უშეცდომოჩვენ ბოდიშს ვიხდით ნებისმიერ შეცდომაზე ან უზუსტობაზერომელიც შეიძლება შეგხვდეთ ვებ გვერდზეჩვენაგრეთვემუდმივად ვეცდებითყურადღება დავუთმოთ ვებ გვერდის ტექნიკურ გამართულობასმაგრამ ჩვენ ვერ ვიძლევით იმის გარანტიასრომ ჩვენი ვებ გვერდის მოხმარებისასთქვენ არ შეგხვდებათ ხარვეზებიან ვებ გვერდი და სერვერირომელზეც ის არის განთავსებულიიქნება ტექნიკური პრობლემების და ვირუსების გარეშე.
 • თუ ჩვენ პასუხმგებელი აღმოვჩნდებით თქვენს წინაშე ნებისმიერი დანაკარგის ან ზარალის გამოასეთი პასუხიმგებლობა შემოიფარგლება იმ თანხითრომელიც თქვენ გადაიხადეთ შესაბამისი საქონლისა და სერვისებისათვისჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვართ პასუხისმგებელნი ნებისმიერ დანაკარგზედაზიანებასა თუ ხარჯზემათ შორის თქვენი შემოსავლის პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკარგვაზე.
 • ჩვენ არ ვიღებთ არანაირ პასუხისმგებლობას გადმოცემული ინფორმაციის დაგვიანებაზეშეუსრულებლობაზეშეცდომებზე ან დაკარგვაზეაგრეთვე ვირუსებზე ან სხვა დაბინძურებასა და დესტრუქციულ თვისებებზერომელიც გადაეცა თქვენი კომპიუტერის სისტემას ჩვენი ვებ გვერდიდან.
 • ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ პროდუქციის მიწოდების შეუსრულებლობაზე ან დაგვიანებაზეროდესაც ასეთი შეფერხებები გამოწვეულია იმ ქმედებითრომელიც სცდება ჩვენი შესაძლებლობების გონივრულ ფარგლებსროგორიც არის ბუნებრივი მოვლენების/სტიქიების შემთხვევები ან მესამე პირთა ქმედებები.
 • ჩვენ გადავდგით ყველა გონივრული ნაბიჯი იმისთვისრომ თავიდან ავიცილოთ ინტერნეტ თაღლითობა და უზრუნველვყოთ თქვენგან მიღებული პირადი მონაცემების მაქსიმალური უსაფრთხოებამაგრამ ჩვენ ვერ ვიქნებით პასუხისმგებელი იმ ნაკლებად სავარაუდო შემთხვევაზეროდესაც შეიძლება მოხდეს ჩვენს ან ჩვენს მიერ გამოყენებული მესამე პირების უსაფრთხო კომპიუტერულ სერვერებზე არაავტორიზებული პირების შესვლა.
 • ჩვენი საიტი იყენებს SSL უსაფრთხოების სერთიფიკატს, ამიტომ ვებ გვერდის გამოყენებისას დარწმუნდით, რომ ჩვენ ვებ გვერდის ფუძე მისამართი არის https://getbetter.ge

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 • მომხმარებელთა პირადი საბანკო მონაცემების შეყვანა ხდება უშუალოდ ბანკის ვებ გვერდზერაც სრულად უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვასა და უსაფრთხოებას. ჩვენ ვებ გვერდს არ აქვს წვდომა თქვენს პირად საბანკო ინფორმაციაზე.
 • მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების ინფორმაცია, (ბილინგის დეტალები), რომელსაც თქვენს შესახებ ვაგროვებთგამოიყენება თქვენი შეკვეთის დასამუშავებლად და ბუღალტერიისთვისჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია იმისათვისრომ ელ.ფოსტაზე / მობილურზე გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია იმ საქონლის და სერვისების შესახებრომელიცჩვენი აზრითთქვენ დაგაინტერესებთ.
 • წინამდებარე მუხლის პირობების მიუხედავადშემდეგი ინფორმაცია არ შეიძლება მიჩნეულ იყოს როგორც კონფიდენციალური: (1) ინფორმაცია რომელიც ცნობილი იყო საზოგადოებისთვის მომხმარებლის მიერ Ketogen.ge-სთვის მიწოდებამდე; (2) გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის Ketogen.ge-სთვის მიერ ამ ხელშეკრულებების პირობების დარღვევის გარეშეან (3) მომხმარებლის მიერ Ketogen.ge-სთვის გადაცემამდე იყო Ketogen.ge-ს მფლობელობაში და Ketogen.ge-ს  არ გააჩნდა მომხმარებლის წინაშე კონფიდენციალურობის ვალდებულება ან (4) არ შეიძლება მიჩნეულ იყოს კონფიდენციალურად საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
 • Ketogen.ge ვალდებულია მიიღოს გონივრული ზომები რაც აუცილებელია კონფიდენციალური ინფორმაციის დასაცავადკონფიდენციალური ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს Ketogen.ge-ს მხოლოდ იმ თანამშრომლებსრომლებსაც უშუალოდ აქვთ კავშირი აღნიშნულ ინფორმაციასთან.
 • ჩვენს ვებ გვერდზე პერიოდულად შეიძლება ნახოთ სხვა ვებ გვერდების ლინკებიეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება მხოლოდ ჩვენს გვერდსშესაბამისადსხვა ვებ გვერდების გამოყენებისასთქვენ უნდა წაიკითხოთ გაეცნოთ მათი კონფიდენიციალურობის პოლიტიკას.

საჩივრები და თანხის უკან დაბრუნება

 • ჩვენ ძალიან სერიოზულად აღვიქვამთ საჩივრებს და მიზნად ვისახავთ ვუპასუხოთ ნებისმიერ თქვენს საჩივარს 5 სამუშაო დღეშიყველა საჩივარი გამოგზავნილი უნდა იყოს შემდეგ მისამართზე: [email protected]
 • თანხა უკან ბრუნდება სრულად იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვერ გაწვდით თქვენს მიერ შეძენილ პროდუქტს, მისი უქონლობის ან ნებისმიერი სხვა ჩვენი მხრიდან შეფერხების გამო.

დასკვნითი ნაწილი

 • არ გამოიყენოთ ავტომატური სისტემა ან პროგრამა ჩვენს ვებ გვერდთან ან მის ონლაინ შეკვეთის ფუნქციასთან მიმართებაში.
 • არ შეაგროვოთ პერსონალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია ამ ვებ გვერდიდანარ გამოიყენოთ ვებ გვერდის მიერ მოწოდებული საკომუნიკაციო სისტემები კომერციული შუამავლობისთვისარ უშუამოვალოთ ვებ გვერდის ნებისმიერ მომხმარებელს არანაირი მიზნითარ გამოაქვეყნოთ ან გაავრცელოთ რაიმე ვაუჩერები და კოდები და არ გატეხოთ ეს ვებ გვერდი.
 • მოხმარების წესები და პირობებიკონფიდენციალურობის პოლიტიკაპასუხისმგებლობის შეზღუდვაშეკვეთის გაკეთებისგაუქმებისგადახდის ინსტრუქციები, მედიის მართვა, მიწოდების ფორმა წარმოადგენს ჩვენს და თქვენს შორის მთლიან შეთანხმებასსხვა გამოხატული ან ნაგულისხმევი პირობები არ არის ამ შეთანხმების ნაწილიიმ შემთხვევაში თუ რაიმე კონფლიქტი წარმოიშობა ამ პირობებსა და ვებ გვერდზე მოცემულ სხვა პირობებსა და დებულებებს შორისუპირატესად გამოიყენება ეს მოხმარების წესები და პირობები.
 • ეს მოხმარების წესები და პირობები და ხელშეკრულება (და ყველა არასახელშეკრულებო ვალდებულებარომელიც დაკავშირებულია ან გამომდინარეობს ამ ხელშეკრულ
თქვენი კალათა0
კალათაში პროდუქტები ჯერ არ არის დამატებული
გაგრძელება
0